Surat Kuasa Ahli Waris Rumah Dan Tanah

Surat Kuasa Ahli Waris – Menurut hukum yang berlaku di Indonesia melakukan jual beli tanah warisan menjadi hal yang diperbolehkan. Akan tetapi proses jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam jual … Read more

Apa Itu BPHTB Dan Cara Menghitungnya

Apa Itu BPHTB – Jika Anda pernah bertransaksi jual beli tanah atau bangunan, Anda mungkin sudah tidak asing dengan apa itu BPHTB. BPHTB merupakan singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kenapa dinamai … Read more

Cara Cek Sertifikat Rumah / Tanah Di BPN

Cek Sertifikat Rumah / Tanah Di BPN – Sertifikat tanah atau rumah menjadi salah satu dokumen penting jika kita mempunyai lahan ataupun bangunan. Dan saat melakukan pembelian tanah atau rumah, kita juga perlu mengecek sertifikat … Read more

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah

Balik Nama Sertifikat Tanah – Ketika Anda berniat untuk membeli rumah bekas atau tanah, maka Anda perlu memperkirakan dana yang perlu dikeluarkan untuk mengurus semua keperluan tersebut. Salah satu yang tak boleh terlewatkan adalah menghitung … Read more

Perbedaan Sertifikat SHM Dan SHGB

Perbedaan Sertifikat SHM Dan SHGB – Jika Anda berniat untuk membeli properti atau membeli rumah, maka Anda perlu memahami segala hal yang berkaitan dengan sertifikat tanah maupun sertifikat rumah. Jika Anda mencermatinya, Anda akan menjumpai … Read more

Surat Perjanjian Jual Beli Rumah / Tanah

Surat Perjanjian Jual Beli Rumah / Tanah – Anda pasti sudah tidak asing dengan jual beli rumah atau tanah. Seperti yang diketahui, proses jual beli tanah atau rumah melibatkan rumah dan juga uang dalam jumlah … Read more