Blockboard atau Meranti

Triplek Blockboard atau Meranti